Nieuws 14 juni 2017

Oproep tot aanmelding voor de Bert Prinsenprijs 2017

Ben je of ken je een aanstormend pedagogisch talent met een vernieuwend initiatief voor opvoedsteun? Dat zich specifiek richt op een normaliserende aanpak bij opvoeding en ouderschap? Meld dit talent voor 8 september 2017 aan voor de Bert Prinsenprijs.

De Bert Prinsenprijs
Bert Prinsen heeft in zijn beroepsloopbaan zeer waardevolle bijdragen geleverd aan de verbetering en professionalisering van de preventieve jeugdzorg, gezondheidsbevordering en opvoedsteun. Om de praktijkverbetering en vernieuwing van de opvoedsteun onder de aandacht te blijven brengen is in 2011 de Bert Prinsenprijs in het leven geroepen. Deze prijs ondersteunt jonge professionals bij het (verder) ontwikkelen van initiatieven op het gebied van opvoedsteun, waar mogelijk en nodig samen met ouders en vrijwilligers. De prijs wordt dit jaar voor de derde keer uitgereikt en bestaat onder meer uit een beeld en een certificaat. Daarnaast stellen de landelijke kennisinstituten Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) beiden vier adviesuren beschikbaar aan het winnende initiatief. Bert Prinsen zelf zal zo mogelijk de NJi-adviesuren geven.

Criteria
Het initiatief:

  • betreft ondersteuning in de opvoeding of het ouderschap;
  • is gericht op (aanstaande) ouders en verzorgers van kinderen 0 tot 23 jaar;
  • komt direct ten goede aan ouders en verzorgers;
  • is vernieuwend, bestaat nog niet in de huidige vorm;
  • richt zich op een normaliserende in plaats van problematiserende/medicaliserende aanpak van vragen en problemen die ouders/verzorgers bij opvoeding en in het ouderschap tegen kunnen komen;
  • is eenvoudig uit te voeren en over te dragen aan andere organisaties;
  • heeft een onderbouwing waaruit blijkt dat het aannemelijk is dat het werkt – een evaluatie waaruit dit blijkt is een pluspunt;
  • is ondernomen door iemand die maximaal vijf jaar geleden is afgestudeerd aan een opleiding voor pedagogiek, public health (inclusief jeugdgezondheidszorg), maatschappelijk werk of jeugdzorg of een ander vakgebied dat bijdraagt aan de opvoedingsondersteuning.

Jury en nominatie
De jury bestaat uit Bert Prinsen, Marieke Timmermans (NCJ) en Caroline Vink (NJi). Na 8 september 2017 beoordelen zij alle inzendingen op basis van de criteria en sterke punten. Hieruit komen drie genomineerden. Op 15 september 2017 worden zij op de hoogte gesteld van hun nominatie en uitgenodigd voor de uitreikingsbijeenkomst op 2 oktober a.s. bij de start van  de Week van de Opvoeding. Tijdens deze bijeenkomst wordt de winnaar bekend gemaakt.

Meteen een initiatief aanmelden > 

Meer informatie Bert Prinsen

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.