Nieuws 21 oktober 2016

Oproep: Taskforce Jong Ouderschap zoekt good practises

De Taskforce Jong Ouderschap is door VWS ingesteld met als doel de kwaliteit van preventie en ondersteuning van jong ouderschap te verbeteren en expertise lokaal te borgen. De leden van de Taskforce (Timon, FIOM, Rutgers, MEE plus Groep, VoorZorg, GGD GHOR Nederland, De Beschermde Wieg, Leger des Heils, JSO en Siriz) brachten de top vijf van knelpunten in kaart waar jonge ouders tegenaan lopen. De Taskforce is nu op zoek naar goede voorbeelden die hier een antwoord op geven. Heb je een goed voorbeeld uit beleid en praktijk dat ook in andere regio’s/organisaties/gemeenten toepasbaar is? Dien dit dan voor 1 november in bij Elle Struijf.

De vijf knelpunten die de Taskfore heeft opgesteld:

 1. Tekort aan huisvesting
 2. Onvoldoende afstemming tussen 18- en 18+
 3. Schotten in de lokale financiering
 4. Onvoldoende toerusting van wijkteams
 5. Onvoldoende bereik van en resultaat bij hoogrisicogroepen

De Taskforce verzamelt de ervaringen en stuurt ze door naar JSO. Indien jouw best practise gekozen wordt voor verdere uitwerking neemt een lid van de Taskforce contact met je op. Op de volgende Taskforce bijeenkomst (23 november) bespreken ze de opbrengst en maken een concreet plan voor een rondetafelgesprek/klankbordbijeenkomst.

Denk bij het aanleveren aan de volgende punten:

 • Over welk knelpunt gaat het?
 • Wat was het probleem?
 • Hoe is de oplossing tot stand gekomen?
 • Wat is de werkwijze?
 • Wie zijn betrokken?
 • Wat is de opbrengst? (voor de cliënt, de professional, de organisatie, de gemeente)
 • Concrete casus: hoe werkt het voor de cliënt/persoon?
 • Wat is de belangrijkste tip voor collega organisaties, gemeenten en regio’s?
 • Contactpersoon voor verdere uitwerking (naam, functie en email adres)

 

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.