Nieuws 9 mei 2019

Oproep enquête depressiepreventie bij aanstaande en pas bevallen moeders

Jaarlijks krijgen 20.000 vrouwen, die zwanger zijn of pas bevallen, een depressie. Ben je zorgprofessional in de geboortezorgketen? Dan willen we via deze enquête graag jouw ervaring horen op het gebied van depressiepreventie van aanstaande en pas bevallen moeders, of dat nu veel of weinig ervaring is.

De enquête is onderdeel van het project ‘Depressiepreventie bij aanstaande- en pas bevallen moeders’ en heeft als doel om inzicht te krijgen in de huidige ervaring van professionals op het gebied van depressiepreventie bij aanstaande en pas bevallen moeders. Op basis van de uitkomsten kunnen we gericht werken aan verbetering.

Voor wie?

JGZ professionals (bij GGD’en en thuiszorgorganisaties), verloskundigen, kraamverzorgenden, POH-GGZ en huisartsen. Wij zouden het zeer op prijs stellen als je deelneemt. Dit kan via de link hieronder:

Enquête depressiepreventie bij aanstaande en pas bevallen moeders >

Invullen kan tot en met 10 juni 2019. Alvast bedankt voor je medewerking! Heb je vragen over het onderzoek? Neem dan contact op met Merel Linthorst via mlinthorst@ggdghor.nl.

Achtergrond bij deze inventarisatie

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil dat het aantal mensen met een depressieve stoornis fors afneemt en is hiervoor een publiekscampagne en een meerjarenprogramma Depressiepreventie gestart. Het meerjarenprogramma heeft zes kwetsbare doelgroepen gedefinieerd waarvan de doelgroep aanstaande- en pas bevallen moeders er één is. GGD GHOR Nederland is door het Ministerie van VWS gevraagd om o.a. deze inventarisatie voor de doelgroep aanstaande- en pas bevallen moeders uit te zetten.

Meer informatie over de aanleiding en het doel van deze oproep kunt je hier nalezen.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.