Nieuws 31 oktober 2019

Oproep: commentaarronde conceptrichtlijnen RVP en Maternale Kinkhoest

Het RIVM vraagt feedback op de conceptrichtlijn Uitvoering RVP 2020 en op de conceptrichtlijn Maternale Kinkhoest. De professionele RVP-richtlijn Uitvoering Rijksvaccinatieprogramma (RVP) 2020 geeft de kaders voor de uitvoering van het RVP in 2020 en de medische informatie over de uitvoering. De richtlijn Maternale Kinkhoest ondersteunt bij de uitvoering van het maternale kinkhoestvaccinatieprogramma door beschrijving van taken, verantwoordelijkheden, processen en mogelijkheden voor ondersteuning.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.