Nieuws 18 augustus 2014

Oproep: Bijdrage aan Week van Kinderen Veilig

Week van Kinderen Veilig 17 t/m 22 november 2014

Dit jaar organiseert de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik o.l.v. voorzitter Eberhard van der Laan  voor de tweede maal een Week van Kinderen Veilig (WKV). Een maatschappelijk appèl om voortdurend aandacht te vragen voor dit belangrijke onderwerp is immers van groot belang zowel bij de professionals, vrijwilligers, media als ook het grote publiek. Jaarlijks zijn in Nederland 119.000 kinderen slachtoffer: meer dan 1 kind per klas!

Om te zorgen voor een goed en gevarieerd aanbod van activiteiten tijdens de Week is het mogelijk om dit dit jaar met uw organisatie aan te haken. Ideeën en activiteiten zijn bijzonder welkom en natuurlijk stellen we het op prijs wanneer u ons op de hoogte stelt van uw initiatieven. Uiteraard denken we graag mee of ondersteunen waar gewenst. Het is de bedoeling dat de speciale website in augustus weer operationeel is met de op dat moment bekende activiteiten/initiatieven en de logo’s van betrokken partners. Mocht u in uw programma dit jaar één van de leden van de Taskforce een inhoudelijke rol willen toedelen laat ons dat dan zo snel als mogelijk weten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Berna Trommelen M 06 51 767 225 en Sonja Kloppenburg M 06 51967860

 

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.