Nieuws 9 december 2021

Ook de geboortezorg en JGZ zet in op de structurele oorzaken van armoede en integraal armoedebeleid

UNICEF Nederland en Defence for Children dienen ieder jaar een verzoek om cijfers in over verschillende thema’s zoals jeugdhulp, kindermishandeling, jeugdstrafrecht, migratie en uitbuiting. Zo ook over armoede. Uit de gemaakte analyse komt een grote oproep om in te zetten op de structurele oorzaken van armoede en een integraal armoedebeleid. De handreiking ‘Omgaan met armoede in de jeugdgezondheid’ ondersteunt professionals in de JGZ en geboortezorg om met elkaar aan de slag te gaan rondom deze aanpak waarin preventie centraal staat.

Sinds 2018 bundelen JGZ organisaties hun krachten in de aanpak van kinderarmoede, maar de vijfde periodieke ngo-rapportage aan het VN-Kinderrechtencomité laat zien dat het nog steeds van belang is. Hierin wordt onder meer geconcludeerd dat Nederland te weinig inzet op de aanpak van de structurele oorzaken van armoede en integraal armoedebeleid en dat het toeslagenstelsel te complex is. Bovendien bevestigt de kinderopvangtoeslagaffaire dat vernieuwing noodzakelijk is en dat de strategie van de regering voornamelijk inzet op het bevorderen van werk- en verdiencapaciteit. Dit terwijl uit diverse onderzoeken blijkt dat werk niet altijd de weg uit armoede is.’

Handreiking

21 juni 2018 ondertekende de JGZ een pledge voor commitment aan het actieplan Aanpak van Armoede. Dit actieplan heeft in 2021 geresulteerd in de handreiking ‘Omgaan met armoede in de jeugdgezondheid; een handreiking voor professionals in de geboorte- en jeugdgezondheidszorg’. In de handreiking beschrijven de lectoren Mariëtte Lusse (Hogeschool Rotterdam) en Annelies Kassenberg (Hanzehogeschool Groningen), samen met Petra Kletter (adviseur Nederlands Centrum Jeugdgezondheid) 11 concrete werkwijzen voor het Signaleren, het Ondersteunen en het Stimuleren (de S.O.S -aanpak) bij kinderarmoede. Deze werkwijzen zijn bestemd voor professionals in de geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg. De handreiking is het derde deel van een drieluik. Eerder werden de handreikingen ‘Omgaan met armoede op scholen’ en ‘Omgaan met armoede in het sociaal domein’ uitgebracht.

DOWNLOAD DE HANDREIKING > 

TERUGKIJKEN: DE LANCERING VAN 14 OKTOBER 2021 >

DOWNLOAD DE PRESENTATIES >

Aan de slag!

Armoede is vaak een gevolg van meerdere (complexe) factoren en vraagt om een brede aanpak. Om de gevolgen van (kinder)armoede te verkleinen, hebben we de professionals in de geboorte- en jeugdgezondheidszorg hard nodig. Maar ook de managers en beleidsmedewerkers van uitvoerende organisaties en gemeenten hebben hierin een taak. Wij roepen hen dan ook op om hun rol te pakken en met deze handreiking aan de slag te gaan!

Vragen?

Heb je vragen over deze handreiking of hoe je ermee aan de slag kan? Vul dan onderstaand contactformulier in.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.