Nieuws 3 december 2019

Ontwikkeling VoorZorg

Het NCJ werkt aan kwaliteitsverbetering, verspreiding en borging van VoorZorg. Het doen van (vervolg)onderzoek en inhoudelijke doorontwikkeling en innovatie is onderdeel hiervan.

Het NCJ heeft samen met het Verwey Jonker Instituut bij ZonMW twee projectideeën ingediend om VoorZorg Late Start en VoorZorg 2 verder te mogen ontwikkelen en onderzoeken. VoorZorg Late Start is een aanpassing van VoorZorg als een VoorZorg doelgroep cliënt al meer dan 28 weken zwanger is bij de aanmelding. VoorZorg 2 is een aanpassing van VoorZorg als een VoorZorg doelgroep cliënt al een of meer kinderen (gedeeltelijk) heeft opgevoed en er ernstige opvoedproblemen zijn. Op basis van een al dan niet toekenning, deze wordt in december 2019 bekend gemaakt, wordt er besloten hoe we aan deze twee onderzoeken vorm gaan geven. Wil je meer informatie of heb je vragen? Mail naar voorzorg@ncj.nl.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.