Nieuws 26 oktober 2016

Onderzoek effectiviteit M@ZL: verzuimaanpak op het VMBO

Yvonne Vanneste, Jolanda Mathijssen, Ien van de Goor, Carin Rots – de Vries en Frans Feron publiceren deze maand een artikel over schoolverzuim in BMC Public Health. Het onderzoek toont aan dat de M@ZL aanpak, ontwikkeld door GGD West-Brabant met het doel om schoolverzuim op medische gronden terug te dringen, effectief is.

De M@ZL-aanpak

Schoolverzuim heeft een negatief effect op de schoolresultaten en gezondheid van leerlingen. Ziekteverzuim, ‘geoorloofd’ schoolverzuim als een leerling niet naar school kan door ziekte, komt gemiddeld twee keer vaker voor dan ongeoorloofd schoolverzuim (spijbelen). De M@ZL-aanpak richt zich erop beter in contact te treden met leerling en ouders bij geval van ziekteverzuim. Samen met de leerling (en ouders) wordt een persoonlijk plan opgesteld, zodat leerlingen weer zo snel mogelijk kunnen participeren op school.

M@ZL effectief bij leerlingen van het VMBO

M@ZL richt zich in deze studie op VMBO-leerlingen. Ondanks dat elke school een verzuimbeleid hanteert, blijkt er toch nog veel sprake van schoolverzuim bij leerlingen. In dit onderzoek is het ‘gangbare’ beleid vergeleken met de M@ZL-aanpak. De resultaten laten zien dat waar M@ZL wordt ingezet, leerlingen minder dagen of periodes absent zijn.

Het hele artikel kunt u hier lezen.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.