Nieuws 14 juli 2016

Nieuwsgierigheid of seksueel afwijkend gedrag

Seksueel gedrag bij jonge kinderen, normale nieuwsgierigheid of afwijkend gedrag?

Binnen 10 minuten een oordeel met de Child Sexual Behavior Inventory (CSBI). 

Met behulp van de CSBI kan seksueel (afwijkend) gedrag bij kinderen van twee tot twaalf jaar in kaart worden gebracht en beoordeeld worden of dit als normaal of zorgelijk kan worden gezien. De CSBI kan tevens gebruikt worden bij vermoedens van seksueel misbruik.
De uitkomsten van de CSBI kunnen ook gebruikt worden bij de planning van interventies en het monitoren van de effectiviteit van de behandeling.

Meer informatie en een interview met de auteurs leest u hier.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.