Nieuws 26 mei 2014

Nieuwe ZonMw-publicatie: Richtlijnen voor een gezonde jeugd

Vanaf vandaag is de ZonMw-publicatie ‘Richtlijnen voor een gezonde jeugd’ beschikbaar. De publicatie laat heel concreet zien welke vruchten we kunnen plukken van een programmatische aanpak en biedt een terugblik op het ZonMw-programma Richtlijnen Jeugdgezondheid 2007-2012. Het eerste exemplaar werd op 22 mei aangeboden aan Marianne Donker, directeur Publieke Gezondheid van het ministerie van VWS.

Het programma Richtlijnen Jeugdgezondheid 2007-2012 ontwikkelde 15 richtlijnen voor professionals in de sector. Ook financierde het landelijke, planmatige implementatie. Het programma investeerde in verbetering van het richtlijnontwikkelproces en heeft inmiddels een vervolg gekregen in het programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018.

Kwaliteit

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is preventieve zorg voor alle kinderen in Nederland. Ouders en kinderen mogen ervan uitgaan dat die zorg van hoge kwaliteit is. De richtlijnen voor de JGZ leveren daaraan een duidelijke bijdrage.

Professionalisering

Sinds eind jaren 90 werkt de JGZ door het ontwikkelen van richtlijnen systematisch aan een verdere professionalisering. Na een voorzichtige start kreeg dit proces een impuls met het ZonMw-programma Richtlijnen Jeugdgezondheid 2007-2012. De afgelopen jaren namen de professionals in de JGZ steeds nadrukkelijker zelf het roer in handen. De richtlijnen worden voor én met hen geschreven, en uiteindelijk door henzelf vastgesteld. Het is mooi dat zij de voortzetting van richtlijnontwikkeling noodzakelijk vinden voor verdere professionalisering van hun vak.

Terugblik

De publicatie biedt een terugblik op het programma Richtlijnen Jeugdgezondheid 2007-2012 en laat zien welke vruchten er geplukt kunnen worden van een programmatische aanpak. Deze programmatische aanpak verbindt wetenschap en praktijkkennis slim met elkaar waardoor de JGZ de beschikking krijgt over heel concrete instrumenten voor de dagelijkse praktijk.

Inspireren

De uitgave is tot stand gekomen met hulp van enthousiaste wetenschappers en professionals uit het werkveld. Zij laten zien dat het ontwikkelen van een goede richtlijn past bij een gezamenlijk streven naar professionele, verantwoorde hulp aan kinderen, jongeren en hun opvoeders.

De samenstellers hopen dat de opbrengsten en lessen uit deze publicatie iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling van richtlijnen zullen inspireren en ondersteunen om daaraan te blijven werken. De publicatie ‘Richtlijnen voor een gezonde jeugd’ is kosteloos te downloaden en te bestellen.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.