Nieuws 29 maart 2017

Nieuwe publicatie IWW: Organisatievormen en positionering van (wijk)teams

Integraal werken in de Wijk (IWW) ontwikkelde een publicatie waarin zeventien gemeenten vertellen over de voor- en nadelen van de gekozen vorm van (wijk)teams in de jeugdgezondheidszorg. Deze publicatie biedt hulp bij de doorontwikkeling van integraal werken met (wijk)teams in jouw gemeente.

Overwegingen en ervaringen van gemeenten in beeld

In de publicatie Organisatievormen en positionering van (wijk)teams blikken diverse gemeenten twee jaar na de decentralisaties en de massale ontwikkeling van (wijk)teams terug op de keuzes die zij maakten bij de oprichting van de teams.

Omdat gemeenten naast cijfers over de feitelijke stand van zaken ook behoefte hebben aan de verhalen achter de cijfers, bevat deze publicatie ervaringskaarten met positieve punten, aandachtspunten en inspirerende gedachtenkaarten. Deze zijn gebaseerd op ervaringen met verschillende organisatievormen en positioneringen van de (wijk)teams uit de literatuur. Ook ervaringen die zijn opgedaan uit gesprekken met medewerkers uit zeventien gemeenten droegen hieraan bij.

Het doel van de publicatie is beleidsmedewerkers, projectleiders, kwartiermakers, wethouders en/of raadsleden te helpen bij de doorontwikkeling van het integraal werken in jouw gemeente.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.