Nieuws 6 april 2016

Nieuwe NCJ publicatie: Samen op de tandem.

Gelijkwaardig partnerschap in de JGZ.

Het boekje Samen op de tandem is erop gericht iedereen te inspireren om een start te maken met het in de praktijk brengen van gelijkwaardig partnerschap. Gelijkwaardig partnerschap gaat over attitude, de relatie, gezamenlijke besluitvorming, dialoog, kennis en nog veel meer. Wat hebben jeugdigen en ouders nodig om verantwoordelijkheid te nemen en regie te voeren over hun gezondheid? En wat vraagt het van de professional om inhoud en vorm te geven aan deze verandering in de relatie? Het antwoord hierop is veelomvattend.

Het boekje gaat in op ideeën om het gelijkwaardig partnerschap vorm te geven. Ideeën waarvan sommige samen met klanten zijn getest en suggesties waar je morgen al mee kunt beginnen!

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.