Nieuws 1 augustus 2016

Nieuwe JGZ-richtlijn Angst online

De JGZ is een nieuwe richtlijn rijker! Per 1 augustus staat de JGZ-richtlijn Angst online op de JGZ richtlijnenwebsite van het NCJ. Deze richtlijn is ontwikkeld door het Trimbos-instituut, met financiële ondersteuning van ZonMw. 

In de richtlijn wordt ingegaan op normale en problematische angsten bij jeugdigen. Er worden aanbevelingen gedaan voor herkenning en signalering van problematische angst en voor het geven van passende ondersteuning, waar nodig in samenwerking met andere zorg. Daarnaast biedt de richtlijn veel informatie die het JGZ-veld kan delen met ouders en jeugdigen.

Het NCJ publiceert en verspreid de JGZ-richtlijnen middels de richtijnenwebsite. Daarnaast biedt het NCJ ondersteuning bij het implementeren van nieuwe richtlijnen in de praktijk. Binnenkort zal een implementatietoolkit voor de nieuwe JGZ-richtlijn Angst aangeboden worden op de richtlijnenwebsite.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.