Nieuws 24 november 2016

Nieuwe e-learning Signaleren postpartum depressie

Het Trimbos-instituut heeft de e-learning ‘Signaleren postpartum depressie’ ontwikkeld. Dit is een online cursus waarin verloskundigen, jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen leren hoe zij depressieve klachten bij zwangere en pas bevallen vrouwen kunnen signaleren en bespreken. hiermee wil Trimbos de preventie van depressie door zorgverleners in de pre- en postnatale setting verbeteren.

De e-learning bestaat uit zes lessen van dertig minuten. Cursisten leren depressieve klachten bij zwangere en pas bevallen vrouwen herkennen, bespreekbaar maken en waar mogelijk voorkomen. Tevens leren zij hoe vrouwen te adviseren en te motiveren om preventieve actie te ondernemen, en vrouwen op een goede manier door te verwijzen en te monitoren. Cursisten volgen in de vorm van korte video’s een aantal casussen van pas bevallen en aanstaande moeders.

Doelgroep

De e-learning richt zich op verloskundigen, en op jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen die werkzaam zijn bij het consultatiebureau. Zij kunnen als zorgverlener een belangrijke bijdrage leveren aan de preventie van postpartum depressie, doordat zij direct contact hebben met aanstaande en pas bevallen moeders.

Achtergrond

In Nederland krijgen jaarlijks 20.000 vrouwen, die zwanger en/of bevallen zijn, een depressie. Deze postpartum depressie is daarmee de meest voorkomende aandoening bij nieuwe moeders. Moeders met een postpartum depressie schamen zich, voelen zich eenzaam en onbegrepen – zij zitten bepaald niet op een roze wolk. Huwelijksproblemen en scheidingen komen vaker voor. Ook voor de ontwikkeling van de baby zijn er risico’s op de korte en lange termijn, zoals een onveilige hechting en een verhoogd risico op kindermishandeling. Op latere leeftijd komen emotionele, gedrags-, cognitieve en interpersoonlijke problemen meer voor.

Met een betere herkenning en preventie kan het aantal vrouwen met depressieve klachten en postpartum depressie afnemen. Een belangrijke eerste stap hierin is het tijdig signaleren van (beginnende) depressieve klachten.

bron: Trimbos-instituut

Meer informatie:

Meer informatie over de e-learning vind je op trimbos.nl

 

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.