Nieuws 23 oktober 2014

Nieuwe E-learning modules pesten en seksuele ontwikkeling

Twee nieuwe e-learning modules in de JGZ-academie

De JGZ-academie vult zich steeds verder met mooie e-learning modules. Recent zijn er twee nieuwe modules toegevoegd: Pesten, behorend bij de JGZ-richtlijn Pesten en Seksuele ontwikkeling, gerelateerd aan de JGZ-richtlijn Seksuele ontwikkeling (0-19 jaar). Doel is JGZ-professionals te ondersteunen bij het inhoudelijk leren kennen van en werken met de richtlijn.

E-learningmodule Seksuele ontwikkeling gereed
Deze e-learning gaat in op de seksuele ontwikkeling, de lichamelijke ontwikkeling, genderidentiteit, seksuele gevoelens en oriëntatie. De module is een casuïstiek-gedreven en speelse leeroplossing die JGZ-professionals aanzet om meer kennis te nemen van het onderwerp seksuele ontwikkeling. De module is er op gericht de professionals te laten ervaren dat ontdekken wat werkt in de praktijk dé manier is om vat te krijgen op het thema seksuele ontwikkeling. Door professionals inzicht te geven in wat wel en niet effectief is, worden zij gestimuleerd om te (blijven) leren. Aan het einde van de rit hebben de deelnemers zich de benodigde kennis uit de richtlijn eigen gemaakt, zijn ze in staat om kinderen, jongeren en ouders te ondersteunen bij een gezonde seksuele ontwikkeling en kunnen ze tijdig een niet-optimale seksuele ontwikkeling signaleren en weten ze welke adviezen daarbij horen om verdere problemen te voorkomen.

E-learningmodule Pesten gereed
De e-learning Pesten is er op gericht de professionals te laten ervaren dat door zich te verdiepen in het thema pesten zo te ontdekken wat werkt in de praktijk. Na het doorlopen van de module hebben de deelnemers zich de benodigde kennis uit de richtlijn eigen gemaakt en hebben ze het vertrouwen opgedaan om in hun eigen praktijksituaties structureel aandacht te besteden aan pesten. De JGZ-richtlijn en met name het stroomschema vormt de basis voor de inhoud van de module. Zo wordt de module opgebouwd uit een algemene kenniscomponent, aandacht voor preventie, signalering, afnemen van de anamnese, het doorlopen van het 5-stappenplan en antipestprogramma’s. Daarnaast is er binnen deze onderdelen aandacht voor samenwerking met alle betrokkenen. Aan de hand van diverse werkvormen maakt de deelnemer kennis met uiteenlopende kenniscomponenten, procescomponenten (fasen) en aspecten van samenwerking. Op deze manier wordt het actieve lerende vermogen van de deelnemer geprikkeld.

Twee nieuwe links naar externe e-learning modules
Naast deze twee e-learning modules, die het NCJ dankzij implementatie subsidie van ZonMw bij de richtlijnen heeft ontwikkeld, staan er ook nieuwe links naar externe modules, te weten naar de Neonatale hielprikscreening en Adviseren over veilig slapen.

We plaatsen links naar externe e-learning modules die relevant zijn voor de JGZ in de JGZ-academie als service voor gebruikers van de JGZ-academie. Het NCJ heeft de kwaliteit van deze modules niet beoordeeld en is derhalve niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze modules. Belangrijk is wel om te weten dat niet alle externe modules gratis zijn. Dit wordt wel aangegeven onder de i (informatie) bij de link naar de modules.

Benieuwd welke e-learning modules in de JGZ-academie hangen? En welke links er in staan? Kijk dan op de NCJ website  of log direct in in de JGZ-academie

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.