Nieuws 27 september 2018

Nieuwe app ‘Beweegwijzer’ gelanceerd

Tijdens de bijeenkomst van het Techberaad op woensdag 12 september is de web-app ‘Beweegwijzer’ feestelijk gelanceerd. De Beweegwijzer is een laagdrempelige app die in opdracht van de GGD Regio Utrecht is ontwikkeld met als doel het aantal minuten lichaamsbeweging per week van basisschoolleerlingen in kaart te brengen.

Diverse betrokkenen vertelden tijdens de bijeenkomst over de ontwikkeling van de app, waarna deze met gepaste trots werd gepresenteerd. Het Techberaad was enthousiast: de web-app is gemakkelijk in het gebruik, biedt een goede ingang om het gesprek met kinderen en hun ouders aan te gaan over hun beweegpatroon, kan eenvoudig in de uitvoeringspraktijk worden ingepast en is voor iedere JGZ-organisatie beschikbaar.

Totstandkoming Beweegwijzer app

In 2009 publiceerde het RIVM het ‘Standpunt Beweegstimulering door de jeugdgezondheidszorg’. Om de implementatie van het standpunt te bevorderen, hebben Pharos en het NCJ het initiatief genomen voor pilots over de toepassing van de handreiking in de praktijk. GGD regio Utrecht en GGD Brabant-Zuidoost werkten daar aan mee. Het boekje ‘Hoe krijgen we de jeugd in beweging?’ geeft de resultaten van de pilot weer en doet een aantal aanbevelingen. Eén van de aanbevelingen was om het beweeggedrag na te vragen bij alle kinderen, want ook kinderen zonder overgewicht bewegen vaak te weinig. Daarnaast is het ook belangrijk om kinderen die wel voldoende bewegen te stimuleren dit te blijven doen.

In het kader van de pilot werd er een aantal ondersteunende producten gebruikt, zoals de Beweegwijzer en de Argumentenkaartjes. GGD regio Utrecht heeft vervolgens samen met het Kenniscentrum Sport, het NCJ en Spelpartners de Beweegwijzer gedigitaliseerd en ontwikkeld tot een web-app. De Beweegwijzer app kan door kinderen en hun ouders online worden ingevuld en worden meegenomen naar de JGZ om het resultaat te bespreken.

Meer informatie

Neem voor vragen of meer informatie over de Beweegwijzer contact op met Karin van de Bovenkamp van GGD Regio Utrecht.

Bekijk ook

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.