Nieuws 15 november 2016

Nieuw registratieprotocol Kindermishandeling is gereed

Er is een nieuw registratieprotocol (BDS-protocol) Kindermishandeling beschikbaar dat meer uniforme registratie van kindermishandeling mogelijk maakt. Het helpt organisaties hun eigen registratieprotocol te ontwikkelen. De aanbevelingen uit de JGZ richtlijn kindermishandeling dienen als basis voor dit nieuwe protocol.

Tussenrapport Jeugdgezondheidszorg

Ook al is de Inspectie voor de Gezondheidszorg over het algemeen positief over de JGZ, ze merken ook verbeterpunten aan. Zo volgt één derde van de JGZ-organisaties het Landelijk Professioneel Kader niet en is er nog te veel handelingsverlegenheid bij een vermoeden van kindermishandeling. Ook de registratie met betrekking tot risicofactoren en/of vermoeden van kindermishandeling is te onvolledig en fragmentarisch. 

Het BDS-protocol Kindermishandeling

Een van de vervolgstappen die de IGZ aan de JGZ meegeeft is zorgen voor een eenduidige registratie en analyse van gegevens op het onderwerp kindermishandeling. Het nieuwe BDS-protocol Kindermishandeling is ontwikkeld om juist deze registratie te bevorderen.

Het volledige nieuwe protocol kun je hier downloaden. Andere richtlijnen vind je op de JGZ-richtlijnen website.

 

Interessant artikel? Lees ook:

 

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.