Nieuws 15 november 2017

Nieuw: Handreiking ‘Intake Jeugdgezondheidszorg voor Statushouders’

In de JGZ zijn we ook verantwoordelijk voor het in beeld krijgen en houden van de gezondheid van statushouderskinderen. Dit levert specifieke vragen op. De handreiking biedt je handvatten voor een goede intake.

De handreiking is een product van het Kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders en is ontwikkeld door GGD GHOR Nederland en Pharos. JGZ-professionals hebben waardevolle aanvullingen geleverd en ook het NCJ heeft een bijdrage geleverd in de koppeling met de JGZ.

Op het moment dat asielzoekerskinderen een status krijgen en in de gemeente komen wonen, is de reguliere JGZ verantwoordelijk voor de preventieve zorg aan deze kinderen. Deze kinderen behoeven vaak extra aandacht van de JGZ, onder andere door hun vlucht verleden. Daarom is het belangrijk deze kinderen snel en goed in beeld te hebben.

Ondersteuning voor JGZ-professionals
De handreiking intake ondersteunt je hierbij. Er wordt besproken waarom deze kinderen extra aandacht behoeven, waarmee je rekening moet houden in je werkzaamheden als JGZ-professional en met welke samenwerkingspartners je te maken hebt. Daarnaast vind je in de handreiking praktische tips en hyperlinks naar relevante achtergrondinformatie.

Bekijk de handreiking

Overige materialen
De komende tijd zullen er vanuit het kennisdelingsprogramma ook andere materialen beschikbaar komen:

  • Factsheets met achtergronden over Syrië, Eritrea, Irak en Afghanistan,
  • Overzicht met het beschikbare voorlichtingsmateriaal voor (ouders van) vluchtelingenkinderen
  • e-learning op het gebied van cultuur sensitief werken
  • De lancering van een website voor jongeren over seksualiteit

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.