Nieuws 6 april 2017

Nederlands Congres Volksgezondheid: Ben je er bij?

Kom naar het Nederlands Congres Volksgezondheid (NCVGZ) op 12 en 13 april en volg daar de workshop ‘De professional maakt het verschil’. Deze workshop wordt verzorgd door Erna Hooghiemstra (Voorzitter Werkplaatsen Sociaal Domein) en Marga Beckers (NCJ) vanuit het project ‘Integraal werken in de wijk’.

Op basis van een casus gaan we tijdens de workshop op 12 april in op wat een professional moet kennen en kunnen om integraal te werken. In een interactieve sessie gaan we antwoorden op vragen ontdekken en is er ruimte voor de ervaringsverhalen van deelnemers.

Na afloop van de sessie heeft de professional die in de wijk werkt inzicht in wat nodig is om integraal te werken en weet waar hij of zij kennis daarover kan brengen en halen.

In het project (VWS en VNG) ‘Integraal werken in de wijk’ werken de kennisinstituten NJi, Vilans, Movisie, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Werkplaatsen Sociaal Domein, KJP en LOBC samen om professionals die integraal werken in de wijk te ondersteunen in hun werk en om goede voorbeelden uit de praktijk te delen. Vanuit dit project zullen wij de verzamelde kennis inbrengen.

Aanmelden kan via de website van het NCVGZ

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.