Nieuws 14 november 2014

NCJ vervult beheerfunctie Samen Starten/DMOP

Vrijdag 14 november om 14.15 uur is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend door AIT, TAn2O en NCJ. Daarmee is de landelijke beheer- en ondersteuningsfunctie van het NCJ voor Samen Starten/DMOP formeel bekrachtigd. Tijdens een feestelijke bijeenkomst werd stil gestaan bij de activiteiten die genoemde organisaties de afgelopen 3 jaar hebben ondernomen om deze stap te zetten.
De activiteiten die voor de korte termijn op de agenda staan zijn: het opstellen van een registratieprotocol voor het DD JGZ, het inrichten van de website, gekoppeld aan die van het NCJ en het updaten van het handboek en de trainingsmaterialen. Een klankbordgroep, bestaande uit hoofden/managers van organisaties die Samen Starten/DMOP gebruiken (2), uitvoerenden in de praktijk (3), Noortje Tan (TAn2O) en Marij Eliens (AIT), adviseert het NCJ over al deze onderwerpen. Het NCJ zal de deelnemende organisaties informeren over de voortgang. Voor nadere informatie kunt u terecht bij Marga Beckers via e-mail: mbeckers@ncj.nl of telefonisch: 030-7600408.

 

 

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.