Nieuws 27 oktober 2016

NCJ positief gewaardeerd door de JGZ sector en partners

Op 26 oktober bood Staatssecretaris Van Rijn aan de Tweede Kamer het rapport ‘Evaluatie Nederlands Centrum Jeugdgezondheid’ aan. De evaluatie had als doel inzicht te geven in de inhoud, bekendheid en uitvoering van de activiteiten van het NCJ (2010-2015). Daarnaast is gekeken naar de meerwaarde en de effectiviteit van de activiteiten voor de JGZ-organisaties. Igor Ivakic, directeur NCJ: “We zijn blij met de hoge waardering van ons werk door de JGZ-organisaties en onze partners. De positieve uitkomsten en aanbevelingen bevestigen de weg die we al ingeslagen zijn om onze innovatiefunctie verder te versterken en meer focus aan te brengen in de activiteiten die we komende jaren zullen ontplooien.” 

De evaluatie laat een positief beeld zien van het NCJ als kennis- en innovatiecentrum voor de JGZ. JGZ-organisaties hechten veel belang aan het ondersteuningsaanbod van het NCJ en het aanbod sluit goed aan bij de behoeften van het veld. Ook is de bijdrage die het NCJ levert aan een goede uitvoering van het basispakket JGZ breed onderkend. Verder is er binnen de JGZ-organisaties – alsmede bij (externe) partners – veel waardering voor de manier waarop het NCJ invulling geeft aan haar taken. Eveneens is de expertise en focus op preventie binnen het jeugdveld uniek.

Versterking innovatiefunctie

De evaluatie laat ook zien dat er behoefte in het veld is dat het NCJ zijn innovatiefunctie versterkt. Een versterking van de innovatiefunctie past ook goed bij de huidige veranderingen in het jeugdveld en het sociale domein. De decentralisaties bieden meer ruimte om, naast de verbinding met het sociale domein, de verbinding te leggen tussen de jeugdgezondheidszorg en de jeugdhulp. In de praktijk blijkt dit echter niet overal vanzelfsprekend. Hier liggen dan ook de nodige kansen voor gemeenten en professionals. Ivakic: “De staatssecretaris onderschrijft onze visie dat focus op preventie de sleutel is tot het slagen van de transformatie in het jeugddomein. De samenwerking tussen de JGZ en de Jeugdhulp is daarin evident. Samen met het NJi en andere kennisinstituten bundelen we bijvoorbeeld onze krachten in het programma Integraal Werken in de Wijk om gemeenten en professionals hiervoor oplossingen te bieden.”

Downloads
–    Kamerbrief over Evaluatie Nederlands Centrum Jeugdgezondheid – pdf
–    Eindrapport Evaluatie Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) – pdf

 

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.