Nieuws 25 januari 2016

NCJ ontvangt internationale delegatie voor Voorzorg-project

Internationaal is er veel belangstelling voor de wijze waarop VoorZorg, de Nederlandse versie van Nurse Family Partnership is, in Nederland wordt uitgevoerd. Een delegatie uit Noorwegen, Engeland, Schotland en Noord-Ierland komt woensdag 27 januari en donderdag 28 januari naar Nederland om met het NCJ en Elle Struijf (adviseur bij GGD HN en vanaf het eerste uur actief bij VoorZorg) in gesprek te gaan over VoorZorg in Nederland. Met een bezoek aan GGD Hollands Noorden en het VU Medisch Centrum te Amsterdam hoopt het NCJ een goed beeld te geven van VoorZorg (in de praktijk) en zo bij te dragen aan de ontwikkeling van het effectieve programma elders in Europa.

Wat is VoorZorg?
VoorZorg is een opvoed-, leefstijl-, gezondheids- en ontwikkelingsondersteunings-programma, gericht op jonge vrouwen tot 25 jaar die zwanger zijn van hun eerste kind en te maken hebben met veel problemen. Zij krijgen preventieve verpleegkundige ondersteuning tijdens hun zwangerschap en de eerste twee levensjaren van hun kind. In onderzoek is de effectiviteit bewezen, zowel op leefstijl als op terugdringen van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Tweedaags werkbezoek: 27 en 28 januari
Vanwege de internationale belangstelling is er een tweedaags werkbezoek georganiseerd op woensdag 27 en donderdag 28 januari in Nederland. Delegaties vanuit Noorwegen (waar men bezig is met de ontwikkeling van Nurse Family Partnership) en Engeland, Schotland en Noord-Ierland (waar Nurse Family Partnership uitgevoerd en onderzocht wordt op effectiviteit) nemen hier deel aan. Tijdens de eerste dag op het VU Medisch Centrum in Amsterdam (het onderzoeksinstituut voor VoorZorg in Nederland) wordt de werkwijze van VoorZorg toegelicht en ervaringen uitgewisseld om van elkaar te leren en te versterken. Op donderdag 28 januari (bij GGD HN) spreekt de buitenlandse delegatie met twee VoorZorgverpleegkundigen én twee moeders die gebruik maken van VoorZorg, zodat er een goed beeld ontstaat van de werkwijze in de praktijk.

Meer informatie over de interventie VoorZorg vindt u op www.voorzorg.info. Heeft u interesse om VoorZorg in uw gemeente te implementeren? U kunt contact opnemen met Marieke Timmermans, mtimmermans@ncj.nl, 030 760 04 04.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.