Nieuws 23 april 2015

NCJ neemt preventieve taken Stichting Wiegedood over

Vandaag vindt de officiële overdracht plaats van de preventieve taken van de Stichting Wiegedood naar het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). Alle informatie over veilig slapen en de preventie van wiegendood is nu beschikbaar op de website van het NCJ. Daarnaast beantwoordt het NCJ vragen van professionals en ouders. De website is bereikbaar via www.wiegendood.nl en www.ncj.nl/programma-s-producten/preventie-wiegendood.

Achtergrond

In 1996 hebben medici, onderzoekers en hulpverleners met steun van ouders de Stichting Onderzoek en Preventie Zuigelingensterfte (afgekort Stichting Wiegedood) opgericht. De stichting bundelt de in Nederland aanwezige deskundigheid, beschikt over wereldwijd opgebouwde informatie en draagt die uit. Zowel naar de medische beroepen als naar ouders en verzorgers van baby’s. Doel is wiegendood tot een minimum terug te dringen door middel van adviezen die de veiligheid voor zuigelingen bevorderen.

De stichting is uitgegroeid tot een kenniscentrum over veilig slapen en geeft hierover voorlichting (preventie-advies) aan professionals en ouders. Ook houdt de stichting zich bezig met productvoorlichting en het aanjagen en agenderen van onderzoek.
In het kader van de continuïteit heeft de stichting aan het NCJ gevraagd de preventieve taken van de stichting over te nemen. Gelet op het belang van de preventie van wiegendood, de rol die de JGZ daarbij speelt en omdat de activiteiten passen bij de visie en de missie van het NCJ, is door het bestuur van het NCJ besloten om op dit verzoek in te gaan. Stichting Wiegedood gaat over in Stichting Onderzoek en Preventie Zuigelingensterfte met de focus op onderzoek.

De overdracht vindt plaats onder het genot van een hapje en een drankje bij het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid in Utrecht.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.