Nieuws 4 juli 2016

NCJ neemt beheerfunctie GIZ methodiek over van GGD Hollands Midden

Op 1 juli 2016 heeft het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) het beheer van de GIZ methodiek van GGD Hollands Midden (GGD HM) overgenomen.

De GIZ methodiek staat voor Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften en is ontwikkeld binnen de Academische Werkplaats Samen voor de Jeugd Noordelijk Zuid-Holland. De methodiek stimuleert de cliënt om zelf de regie te nemen en in samenspraak met de professional de zorgbehoefte in te schatten. Bovendien versterkt GIZ de samenwerking tussen partners in het lokale sociale domein.

In heel Nederland en zelfs daarbuiten is steeds grotere belangstelling voor de GIZ methodiek. Consequentie van het succes is dat de werkzaamheden rondom de verspreiding en het beheer van de methodiek fors toenemen. Daarom is het NCJ, vanwege haar kennis en kunde op het gebied van beheerfuncties en kwaliteitsborging, gevraagd om de GIZ methodiek in beheer te nemen.

Het NCJ zet een beheerstructuur op voor het uitvoeren, het verder verspreiden, de implementatie en borging van de GIZ methodiek. Daartoe behoren onder meer het opzetten en inrichten van een website, het updaten van het handboek en (trainings)materialen, de organisatie van de trainingen, monitoring van de kwaliteit van de uitvoering en de doorontwikkeling van de methodiek.
Een klankbordgroep adviseert het NCJ. GGD HM, de Academische Werkplaats Samen voor de Jeugd Noordelijk Zuid-Holland en betrokkenen in de uitvoering van de GIZ methodiek participeren hierin.

Meer informatie over GIZ vindt u hier. U kunt ook contact opnemen met Bronwynn Sterkenburg of Marga Beckers.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.