Nieuws 23 november 2023

Naar school met aanhoudende lichamelijke klachten: hoe kun je als professional jongeren ondersteunen?

Professionals hebben veel vragen over het contact met jongeren die door aanhoudende lichamelijke klachten moeite hebben om naar school te blijven gaan. Het NCJ heeft samen met het Nederlands Jeugdinstituut en Ingrado een praktische verkenning gedaan naar hoe professionals op en rond school jongeren met deze klachten kunnen helpen en schoolverzuim kunnen beperken. De resultaten zijn verwerkt in een handreiking die professionals helpt de schoolaanwezigheid van jongeren met aanhoudende lichamelijke klachten te stimuleren.

Aanhoudende lichamelijke klachten (soms afgekort als ALK) zijn lichamelijke klachten die (ook) jongeren langere tijd hebben. Langere tijd wil zeggen: langer dan drie maanden. In het recente verleden werd ook gesproken over somatische onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK).

Beperkingen in het dagelijks leven

Het hebben van aanhoudende lichamelijke klachten hoeft niet per definitie tot schooluitval te leiden. Uit de ervaringen van jongeren en hun ouders blijkt wel dat de klachten invloed kunnen hebben op hun dagelijks leven. De praktijk laat toch zien dat sommige jongeren door deze klachten minder op school komen, langdurig verzuimen of zelfs thuiszitten. Scholen en professionals op het gebied van jeugdgezondheidszorg en leerplicht blijken het moeilijk te vinden om met het verzuim van jongeren met aanhoudende lichamelijke klachten om te gaan. Dat komt doordat de klachten vaak onduidelijk zijn en vooral de belastbaarheid een leerling met aanhoudende lichamelijke klachten parten speelt.

Reden voor verkenning

Het Nederlands Jeugdinstituut, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en Ingrado hebben een praktische verkenning gedaan naar wat jongeren met aanhoudende lichamelijke klachten helpt om naar school te blijven gaan. Daarbij is ook bekeken hoe de samenwerking met de jongeren, ouders en professionals in en rond de school in de praktijk vorm kan krijgen. Deze verkenning was vooral gericht op de rol van professionals op en rond school, zoals zorg- en ondersteuningscoƶrdinatoren en mentoren in het voortgezet onderwijs, leerplichtambtenaren, jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen. Vanuit het NCJ is dit steeds afgestemd met jeugdartsen via de AJN, partijen die ouders vertegenwoordigen en mensen die er in de praktijk mee te maken krijgen.

Samenwerken aan schoolaanwezigheid

De resultaten van de verkenning zijn verwerkt in deze handreiking voor professionals die samen willen werken aan de schoolaanwezigheid van jongeren met aanhoudende lichamelijke klachten. Ook de afstemming met specialisten uit de medische wereld en de jeugdhulp die daarvoor nodig kan zijn, komt aan bod.

De antwoorden die we in de praktijk hebben gevonden, splitsen we op in drie delen: wat je kunt doen in de klas, in het contact met jongeren en ouders, en in de samenwerking met andere professionals. Lees alles hierover in de publicatie.

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.