Nieuws 28 april 2023

Monitor ‘Prenataal huisbezoek door de JGZ’

Met de wet ‘Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg’ (PHB JGZ) zijn alle gemeenten sinds 1 juli 2022 verplicht om een prenataal huisbezoek door de JGZ aan de zwangere en/of hun gezin in een kwetsbare situatie te bieden. We zijn nu bijna één jaar verder en daarom wil het NCJ via een monitor ophalen waar we met elkaar staan sinds de wet is ingevoerd. Hoe is het PHB JGZ opgepakt sinds de inwerkingtreding van de wet? Wat gaat goed? Hoe en met wie vinden de gesprekken plaats? Deze monitor is de eerste stap naar de ontwikkeling van een jaarlijkse monitor voor het PHB JGZ.

De monitor wordt uitgezet via twee vragenlijsten, een vragenlijst voor managers en een vragenlijst voor de uitvoerend verpleegkundigen van het PHB JGZ. Per organisatie hopen we dat zoveel mogelijk jeugdverpleegkundigen de vragenlijst willen invullen.

De vragenlijst gaat over het PHB JGZ conform de wet die per 1 juli 2022 is ingevoerd. De vragen hebben dus geen betrekking op eerdere vormen van het PHB JGZ (bijvoorbeeld de 22-weken gesprekken of prenatale gesprekken voor algemene voorlichting en/of kennismaking met de JGZ).

Ben jij dus manager of ben je jeugdverpleegkundige die het PHB JGZ uitvoert? Help ons door onderstaande vragenlijst in te vullen. Met het invullen van deze vragenlijst wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het optimaliseren en verbeteren van het PHB JGZ voor (aanstaande) ouders in een kwetsbare situatie.

Naar de vragenlijst voor managers

Naar de vragenlijst voor uitvoerende verpleegkundigen PHB JGZ

Duiding van de resultaten

De resultaten van deze monitor worden besproken en gezamenlijk geduid tijdens een online bijeenkomst op maandag 3 juli van 16.00 tot 17.00 uur (via Zoom). Alle managers en uitvoerenden die de monitor invullen, kunnen zich hiervoor aanmelden via de aanmeldlink die verschijnt na het invullen van de monitor.

Vragen of meer informatie?

Voor vragen over de monitor kun je contact opnemen met NCJ-adviseurs Yvonne Vanneste via yvanneste@ncj.nl en/of Elle Struijf via estruijf@ncj.nl.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.