Nieuws 18 augustus 2016

Ministerie van VWS start brede publiekscampagne over depressie

Het ministerie van VWS start eind september een brede publiekscampagne met als doel het verlagen van de drempel om over depressie te praten. Naast het algemeen publiek richt het eerste campagnejaar (2016) zich specifiek op jongeren (13-18 jaar) en jonge vrouwen (18-35 jaar), een belangrijke doelgroep voor de jeugdgezondheidszorg. Dit kan leiden tot extra vragen van jongeren en jonge vrouwen, maar biedt ook kansen om de aandacht vanuit de JGZ voor depressie te vergroten.

Campagne

Eind september start een massamediale bewustwordingscampagne gericht op het algemeen publiek (omstanders) bedoeld om kennis te vergroten en het taboe rondom depressie te doorbreken. Met social media en televisie wordt het publiek er op gewezen dat een depressie een ernstige ziekte is die niet vanzelf overgaat en dat er een website is waar je terecht kunt voor meer informatie en voor hulp en advies. De campagne wordt ingeleid door minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Als onderdeel van de campagne wordt een website ingericht waar relevante informatie te vinden is over depressie en doorlink mogelijkheden naar andere sites. De website biedt ook een digitale toolkit met daarin onder andere banners en andere relevante campagnematerialen.

Inzet in de praktijk

JGZ-organisaties worden van harte uitgenodigd om deze materialen te benutten en in te zetten in de eigen praktijk. Bij de ontwikkeling van de publiekscampagne wordt uitgebreid gebruik gemaakt van de expertise van inhoudelijk deskundigen. Daarnaast denkt een brede groep van betrokken organisaties, waaronder het NCJ mee met de vormgeving van de campagne.

Begin september volgt meer informatie over de verdere invulling van deze campagne.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.