Nieuws 25 januari 2016

Meld u nú aan! Congres Jeugd in Onderzoek 2016

Het programma voor het congres Jeugd in Onderzoek 2016 is bekend en staat online! We hebben er vertrouwen in dat we met dit programma de congresbezoekers een mooie dag kunnen bieden. Kom luisteren, meepraten, leren en inspireren! Leg verbindingen met andere domeinen en disciplines. Wij ontmoeten u graag op maandag 14 maart 2016 in de Brabanthallen in Den Bosch!

In de afgelopen periode heeft de congrescommissie een zorgvuldig keuze gemaakt uit de grote hoeveelheid deelsessies die ingediend werd. Omdat we het belangrijk vinden dat het programma aansluit bij de wensen van de bezoekers is het programma eerst voorgelegd aan personen die tot de doelgroep van het congres behoren. Het resultaat was positief! Ellen Brakels, teammanager JGZ, GGD Gelderland –Zuid: ‘Na vorig jaar als spreker te hebben bijgedragen aan deze waardevolle dag, ben ik er dit jaar bij als deelnemer. En ga me laten inspireren door de mooie koppeling tussen praktijk en beleid’.

Programma
Naast het plenaire deel waarin keynotespreker Robert Vermeiren, Hoogleraar Kinder- en Jeugdpsychiatrie/ Directeur Patiëntenzorg Curium-LUMC, het thema belicht vanuit de invalshoek onderzoek én in gesprek gaat met Angelique Berg, directeur-generaal Volksgezondheid bij het ministerie van VWS, is er een grote keuze aan deelsessies. Sluit aan bij een masterclass, netwerktafel, workshop of lezing van uw keuze en bekijk tussendoor de posters! Zoals bijvoorbeeld de lezing ‘Vroegsignalering van een licht verstandelijke beperking’, de netwerktafel ‘Vragenlijsten bij laaggeletterden: onderzoek en praktijk leren van elkaar’ of de workshop ‘Dit is pas echt preventie’. Het gehele programma kunt u vinden op de website www.jeugdinonderzoek.nl. Bij de verschillende deelsessies ziet u op welke doelgroepen de sessie is gericht.

Voor wie?
Jeugd in Onderzoek is dé ontmoetingsplek voor iedereen die betrokken is bij de jeugdsector. Bent u onderzoeker op een universiteit of bij een praktijkinstelling, praktijkprofessional in de JGZ, Jeugdzorg of GGZ, beleidsmedewerker bij een instelling, lokaal of landelijk bestuur, werkzaam in het onderwijs (PO/VO) of bij opleidingen (MBO/HBO/Universiteit), medewerker bij een kennisinstituut, gezondheidsfonds of zorgverzekeraar, adviseur of consultant? U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan Jeugd in Onderzoek 2016.

Thema 2016 ‘Verbinden met kennis: van preventie tot jeugdhulp’
De decentralisatie van de jeugdhulp heeft tot doel dat er domeinoverstijgend gewerkt wordt. Dat verbindingen worden gelegd tussen domeinen en disciplines, waaronder preventie en jeugdhulp. Kennis speelt hierbij een belangrijke rol. Het gaat hierbij om vraagstukken als samenwerking, cliëntgericht werken, professionele ontwikkeling, veranderende beroepen en functies, samenwerking tussen professionals en tussen instellingen, multidisciplinaire aanpak en bijvoorbeeld prikkels tot integrale aanpak in contractering en sturing.

Direct aanmelden voor het congres >

 

 

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.