Nieuws 1 april 2015

Medewerking gevraagd aan onderzoek naar de seksuele ontwikkeling van (jonge) kinderen (2-12 jaar)

De GGD Amsterdam doet in samenwerking met het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam onderzoek naar de seksuele ontwikkeling van (jonge) kinderen. Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van seksueel gedrag bij (jonge) kinderen. Er is nog relatief weinig kennis over de seksuele ontwikkeling van (jonge) kinderen. Zo is er nog weinig bekend over welke gedragingen op welke leeftijd normaal versus afwijkend zijn. Ook bij de monitoring van de slachtoffers van de Amsterdamse Zedenzaak (seksueel misbruik) liep men hier tegenaan. Met behulp van dit onderzoeksproject willen de GGD Amsterdam en het AMC de kennis vergroten om zo de zorg aan ouders en kinderen te verbeteren.

Voor het onderzoek maken ze gebruik van een online vragenlijst. Het betreft een bestaande vragenlijst (Child Sexual Behavior Inventory; CSBI). De vragenlijst werd in Amerika ontwikkeld en gevalideerd. In Nederland is vooralsnog geen onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid en validiteit van deze vragenlijst. Er is echter wel grote behoefte aan normen gebaseerd op de Nederlandse populatie. De vragenlijst wordt namelijk veel toegepast in de klinische praktijk, maar de Amerikaanse normen lijken niet toereikend. Uitgeverij Hogrefe is bereid de vragenlijst formeel op de markt te brengen nadat er goed onderzoek is gedaan naar de betrouwbaarheid en validiteit in Nederland (normeringsonderzoek). De Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) van het AMC heeft het onderzoek beoordeeld en geeft goedkeuring voor de uitvoering.

Het onderzoek wordt volledig gefaciliteerd vanuit de GGD Amsterdam zodat de inspanning voor deelnemende organisaties tot een minimum wordt beperkt. In principe vragen zij deelnemende organisaties of zij het onderzoek onder de aandacht willen brengen bij ouders met kinderen in de leeftijd van 2 t/m 12 jaar. Dit kan dmv een brief of een informatiefolder. Ouders zijn vrij om mee te doen en deelname is uiteraard anoniem. De vragenlijst is al uitgezet bij een steekproef van ouders in de regio Amsterdam. Het onderzoek is hier naar tevredenheid verlopen. De Academische Werkplaats Jeugdgezondheidszorg en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) zijn tevens betrokken bij dit onderzoeksproject en werken mee aan de uitvoering en implementatie van dit project.

Mocht u uw medewerking willen verlenen dan kunt u Eva Verlinden, projectleider bij de GGD Amsterdam bellen (06-23271819) of mailen (everlinden@ggd.amsterdam.nl)

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.