Nieuws 12 januari 2017

Maatschappelijke impact met de JGZ Preventieagenda

Mede dankzij de jeugdgezondheidszorg (JGZ) groeien de meeste kinderen in Nederland veilig en gezond op. Iets om trots op te zijn! Om ouders en kinderen ook in de toekomst optimaal te blijven ondersteunen, ontwikkelden ActiZ Jeugd, GGD GHOR Nederland en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) de JGZ Preventieagenda. Zij roepen alle JGZ professionals op de Preventieagenda te bespreken in de eigen organisatie én daarbuiten.

“De missie van iedere JGZ-organisatie is het bevorderen van ontwikkelingskansen zodat alle kinderen in Nederland veilig en gezond kunnen opgroeien. Om deze ambitie te realiseren, moeten we hedendaagse maatschappelijke vraagstukken als kindermishandeling, schoolverzuim en armoede bestrijden. De JGZ heeft hierbij een unieke rol: zij is expert van preventie en de gezonde ontwikkeling van kinderen. Bovendien bereikt de JGZ vrijwel alle kinderen én hun ouders dankzij haar fijnmazige en landelijk dekkende netwerk. Door focus aan te brengen en samen te werken met anderen kan de JGZ nog beter worden. Daarover gaat de Preventieagenda”, aldus Igor Ivakic (directeur NCJ) namens de initiatiefnemers.

Vier pijlers

In de JGZ Preventieagenda staan 4 pijlers centraal:

  • ouderschap
  • hechting
  • weerbaarheid
  • gezonde leefstijl

Door stevig in te zetten op deze pijlers en krachten te bundelen met andere JGZ organisaties en bondgenoten zoals onderwijs, jeugdhulp en huisartsen kan de JGZ hardnekkige maatschappelijke vraagstukken te lijf gaan.

Onderstaande animatie (1:28 min) vat de uitgangspunten van de JGZ Preventieagenda samen:

Aan de slag met de JGZ Preventieagenda

ActiZ Jeugd, GGD GHOR Nederland en het NCJ nodigen alle JGZ-organisaties en haar professionals uit de animatie te delen en de JGZ Preventieagenda te bespreken. Allereerst in de eigen organisatie en daarnaast zeer zeker ook in gesprekken met collega JGZ-organisaties, gemeenten en maatschappelijke partners.

  • Zet het thema op de agenda van een teamoverleg, intervisiebijeenkomst, disciplineoverleg of scholingsdag. 
  • Maak gebruik van de animatie en de bijbehorende presentatie (PowerPoint) en gesprekswijzer (PDF). 
  • Praat met elkaar over mogelijkheden om de 4 pijlers in jouw werk te versterken: staan ze al in de (beleids)plannen?
  • Welke (keten)partners kun je betrekken? En hoe geef je vorm aan de beleidsadvisering in jouw gemeente?
  • Deel best practices en bespreek wat nog beter kan.

Vragen, opmerkingen of suggesties? Neem contact op!

ActiZ Jeugd, GGD GHOR Nederland en het NCJ horen graag de ideeën en zijn beschikbaar om te sparren en voor het leggen van verbindingen. Samen hebben we impact!

Meld je aan voor de themanieuwsbrief

Eens per kwartaal brengen ActiZ Jeugd, GGD GHOR Nederland en het NCJ een digitale themanieuwsbrief uit over de JGZ Preventieagenda. Meld je aan en blijf op de hoogte.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.