Nieuws 27 juni 2016

Maak kans op prijs voor project gericht op minderjarige vluchtelingen

Heb jij een veelbelovend project of goed onderbouwd plan dat bijdraagt aan een goed opvoed- en opgroeiklimaat voor vluchtelingenkinderen? Ding dan mee naar de Nationale Jeugdhulpprijzen en maak kans op 20.000 euro investeringsgeld. Aanmelden kan tot maandag 12 september 2016 via www.nji.nl/prijzen

Op donderdag 24 november 2016 worden voor de achtste keer de Nationale Jeugdhulpprijzen uitgereikt. Dit jaar gaan de prijzen naar veelbelovende projecten of goed onderbouwde plannen rondom de hulp aan en ondersteuning van minderjarige vluchtelingen. De uitreiking vindt plaats tijdens de Mulock Houwer-lezing waarbij hetzelfde thema centraal staat.

Het lot van minderjarige vluchtelingen

Veel Nederlandse gemeenten krijgen te maken met de opvang van vluchtelingen. Onder hen bevonden zich in 2015 ruim 6.000 kinderen, waaronder bijna 4.000 alleenstaande minderjarigen. Voor hen geldt, net als voor Nederlandse kinderen, het Internationaal Verdrag inzake de Kinderrechten. Maar hoe krijgt dat in de praktijk vorm en wat kunnen we daarvan leren? Wat gebeurt er bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat zij stabiel kunnen opgroeien en zich optimaal ontwikkelen?

Dit jaar willen we met de Nationale Jeugdhulpprijzen inspirerende initiatieven voor het voetlicht brengen die professionals, organisaties, burgers, vrijwilligers en gemeenten nemen om minderjarige vluchtelingen op te vangen en hen de zorg en aandacht te geven waaraan zij behoefte hebben. Dit kunnen initiatieven zijn op het terrein van opvang, educatie, zorg, begeleiding en integratie die erop gericht zijn de rechten van vluchtelingenkinderen zo goed mogelijk te behartigen.

De prijzen

De Nationale Jeugdhulpprijzen bestaan uit een vakprijs en een publieksprijs. De vakprijs wordt toegekend door een jury bestaande uit professionals, wetenschappers en ervaringsdeskundigen. De publieksprijs wordt toegekend aan het project met de meeste stemmen. De shortlist voor de publieksprijs wordt bekend gemaakt tijdens de Voor de Jeugd Dag op 3 oktober.

De winnaars van de Nationale Jeugdhulpprijzen maken kans op een bedrag van 20.000 euro om in hun (winnende) plan of project te investeren. De Nationale Jeugdhulpprijzen zijn een initiatief van het Jeugd Innovatie Fonds en worden eens in de twee jaar toegekend. De organisatie is in handen van het Nederlands Jeugdinstituut.

Aanmelden

Professionals, instellingen, organisaties, gemeenten en vrijwilligers kunnen met een veelbelovend project of goed onderbouwd plan, dat bijdraagt aan een goed opvoed- en opgroeiklimaat voor deze vluchtelingenkinderen, meedingen naar een van deze prijzen. Aanmelden kan tot maandag 12 september 2016 via www.nji.nl/prijzen.

 

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.