Nieuws 20 april 2017

M@ZL erkend als effectief

De methodiek Medische Advisering van de Ziekgemelde Leerling (M@ZL) is door de erkenningscommissie erkend als effectief. Dit sterkt scholen en jeugdgezondheidszorg (JGZ)-instellingen, ondersteund door gemeenten, om middelbare scholieren met (verhoogd) ziekteverzuim vroegtijdig te signaleren en te begeleiden. Hierdoor wordt het ziekteverzuim teruggedrongen en kan langdurig thuiszitten en voortijdig schoolverlaten worden voorkomen.

‘We dachten het al, maar nu weten we het zeker: M@ZL werkt! Nu moeten we gaan inzetten op borging en landelijke verspreiding.’ – Yvonne Vanneste (GGD West-Brabant)

M@ZL is toepasbaar op elke school voor regulier voortgezet onderwijs. Schoolmedewerkers en jeugdartsen hebben samen aandacht voor de leerling die is ziek gemeld. Zij doen dit vanuit zorg en ieder vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid. De onderlinge samenwerking wordt vastgelegd in het schoolverzuimbeleid, waarin ook de rol van de leerplichtambtenaar bij ziekteverzuim wordt beschreven.

M@ZL beschrijft volgens een stappenplan hoe ziekteverzuim wordt besproken (wanneer, door wie en met welk doel) met leerling en ouders. Lokaal is er ruimte om aan te sluiten bij en inhoud en vorm te geven aan bestaande overlegstructuren van de school en/of overige netwerkpartners om de school en in de wijk. Leerlingen met ziekteverzuim blijven in beeld bij school en jeugdgezondheidszorg totdat het beter gaat.

 

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.