Nieuws 16 januari 2018

Lezing: ‘De jeugd van nu: ‘gelukkig anders?!’

Ook in 2018 organiseert het Nederlands Jeugdinstituut, Nederlandse Vereniging Pedagogen en Onderwijskundigen en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie bijeenkomsten in het kader van de lezingencyclus ‘Opvoeden en opgroeien tussen wetenschap en praktijk’. De eerste bijeenkomst vindt plaats op woensdag 14 februari a.s. met het thema: ‘De jeugd van nu: gelukkig anders?!’.

Tijdens de bijeenkomst wordt er stilgestaan bij kinderen met een ‘label’ (bijv. ADHD, gedragsstoornis, taalstoornis, dyslexie, hoogbegaafdheid of autisme). Hoe kan het dat de kinderen in Nederland tot de gelukkigste ter wereld behoren, terwijl we in ons land ook steeds meer kinderen met zo’n ‘label’ tellen? Tijdens de bijeenkomst wordt het thema vanuit verschillende perspectieven belicht (beleid, praktijk, wetenschap en ervaringsdeskundigheid) en worden de aanwezigen aan het denken gezet over de al dan niet gewenste effecten van labeling.  

De lezing vindt plaats in het Academiegebouw aan het Domplein in Utrecht en duurt van 15:30 uur tot 17:30 uur, aansluitend is er een borrel. Meer informatie en aanmelden voor de bijeenkomst kan via de website van het NJi. Zij zijn momenteel druk bezig het programma compleet te maken. Houd hiervoor dus ook de website van het NJi in de gaten!

Meer informatie en aanmelden

De lezingencyclus is een initiatief van het Nederlands Jeugdinstituut, de Universiteit Utrecht, het Trimbos-instituut, het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, het Landelijk Kenniscentrum LVB, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en de NVO.

Lezing ‘Aandacht voor ouderschap’

In mei 2017 vond er ook een bijeenkomst plaats in het kader van de lezingencyclus ‘Opvoeden en opgroeien tussen wetenschap en praktijk’. Deze bijeenkomst stond in het kader van ‘Aandacht voor Ouderschap’. Ook het NCJ was hier aanwezig. Bekijk de impressie van deze dag

 

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.