Nieuws 2 mei 2018

Leertraject ambassadeurs jeugdverpleegkundigen en verpleegkundigen OGZ 2018-2019 van start!

Dinsdag 17 april jl. is het leertraject ambassadeurs jeugdverpleegkundigen en verpleegkundigen openbare gezondheid van V&VN van start gegaan. Na inspirerende selectiegesprekken is een mooie zeer divers samengestelde groep deelnemers geselecteerd: 12 jeugdverpleegkundigen en 4 verpleegkundigen OGZ. In het leertraject versterken verpleegkundigen hun persoonlijke leiderschapskwaliteiten zodat zij, als ambassadeurs, hun vakgenoten optimaal kunnen vertegenwoordigen o.a. bij gemeenten, eigen organisaties, ketenpartners en V&VN.

Jeugdverpleegkundigen en verpleegkundigen OGZ hebben de afgelopen jaren hun meerwaarde op het gebied van preventie laten zien en in samenwerking met elkaar kunnen zij hun functie en betekenis voor een gezonde samenleving sterker profileren. Samen kunnen zij een waardevolle partner zijn voor diverse partners binnen de eerste lijn, openbare gezondheidszorg, jeugdhulp, onderwijs, buurtteams, sociale wijkteams en andere relevante partijen.

Het proces

De selectiecommissie was absoluut enthousiast over de deelnemers, waarvan velen al voorafgaand aan het bericht dat ze definitief zouden deelnemen, actief waren gestart met de voorbereidingen voor de eerste module. Met het persoonlijk leiderschap zit het in ieder geval al goed. Er is dus ook alle vertrouwen dat deze groep zich zal ontwikkelen tot een groep verpleegkundigen die zich weten te profileren, professionaliseren en positioneren in het publieke domein met maar een doel: goede zorg waarbij preventie voorop staat voor alle burgers!

Bijeenkomsten

In de periode april 2018 – februari 2019 komen deze verpleegkundigen maandelijks een dag bij elkaar. Onder de bezielende leiding van ervaren sprekers en in interactie met elkaar ontwikkelen zij hun leiderschapskwaliteiten waarmee zij invloed op hun vakgebied gaan uitoefenen waarvan collegae, stakeholders en ketenpartners zullen profiteren.

De eerste bijeenkomst was een groot succes. Op bijzondere wijze hebben de deelnemers kennis met elkaar gemaakt en zijn ze enthousiast aan de slag gegaan. Deze dames staan voor hun vak en hebben ambitie een verpleegkundig leider te zijn binnen hun vakgebied. We gaan nog veel van deze deelnemers horen!

Meer informatie

Wil je meer weten over het leertraject? Neem contact met de programmaleider Monique Römkens en stuur een mail naar: ambassadeurs.jeugd-ogz@venvn.nl

Bekijk ook:

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.