Nieuws 8 maart 2018

Landelijke studiedag ‘Samenwerken in de wijk’

Dinsdag 12 juni organiseert het Leids Congres Bureau de landelijke studiedag ‘Samenwerken in de wijk’. Tijdens deze studiedag hoor je welke factoren zorgen voor succesvol samenwerken en krijg je handvatten om kennis binnen jouw wijkteam te vergroten en te borgen. Ook de ‘kennisbouwstenen’ – ontwikkeld door het programma Integraal werken in de wijk – worden die dag verder toegelicht. Bij aanmelding vóór 15 maart ontvang je €25,- korting.

Sinds de maatregel ‘decentralisatie overheidstaken naar gemeenten’ is ingevoerd in 2015 is er veel veranderd in het sociale (jeugd)domein. De gevolgen van de maatregel worden nu duidelijk, waardoor er nieuwe vraagstukken oprijzen op het gebied van privacywetgeving en manieren van samenwerking binnen de wijk. Bovendien zijn er grote verschillen per gemeente zichtbaar. Tijdens de landelijke studiedag komen deze onderwerpen aan bod. 

Meer informatie over de landelijke studiedag op leidscongresbureau.nl >

Bekijk de brochure over de landelijke studiedag >

Kosten en aanmelden

De kosten bedragen €340,- per persoon (let op: meld je je vóór 15 maart aan dan ontvang je €25,- korting). Je kunt je aanmelden middels dit aanmeldformulier >

Kennisbouwstenen voor professionals die Integraal werken in de wijk

Tijdens de studiedag geeft Herma Ooms (senior adviseur basiszorg jeugd Nederlands Jeugdinstituut) een toelichting op de kennisbouwstenen. Met de kennisbouwstenen heb je in kaart over welke algemene en specifieke kennis wijkteams en -netwerken moeten beschikken. Zo is helder welke kennis wordt gemist en wanneer een specialist moet worden ingezet. De kennisbouwstenen werden ontwikkeld door het programma ‘Integraal Werken in de Wijk’. Bekijk de kennisbouwstenen >

Programma Integraal werken in de Wijk

In het programma Integraal werken in de wijk bundelen Movisie, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Jeugdinstituut, Vilans en de Werkplaatsen Sociaal domein hun krachten om kennis te verzamelen, verrijken en verspreiden over de integrale aanpak van meervoudige vragen en problemen. Dit doen wij in nauwe samenwerking met de praktijk. Ons doel is: beleidsmakers en professionals inzicht geven in wat werkt. Lees meer over het programma >

Bekijk ook:

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.