Nieuws 13 april 2017

Landelijke Samenwerkings Afspraak Preventie wiegendood beschikbaar

Alle professionals die betrokken zijn bij de preventie van wiegendood bij zuigelingen kunnen vanaf nu gebruik maken van de nieuw ontwikkelde Landelijke Samenwerkings Afspraak (LSA) Preventie van wiegendood.

In Nederland komt wiegendood, het plotseling overlijden van een ogenschijnlijk gezonde zuigeling, veel minder voor dan drie decennia geleden. Om te voorkomen dat het aantal gevallen weer stijgt is deze LSA ontwikkeld. In de LSA worden aanbevelingen gegeven aan alle professionals die op bepaalde wijze betrokken zijn bij de preventie van wiegendood. Hierdoor kunnen (toekomstige) ouders op ieder moment dezelfde inhoudelijke adviezen en voorlichting ontvangen.

De LSA is ontwikkeld door TNO, met subsidie van ZonMw. Een groot aantal beroepsgroepen en inhoudelijk betrokken verenigingen zijn betrokken geweest bij het ontwikkeltraject.

Op de richtlijnenwebsite van het NCJ is de LSA in te zien en te downloaden via de eerder ontwikkelde JGZ-richtlijn Preventie van wiegendood. Op termijn zullen ook een aantal specifiek toegeruste toolkitproducten beschikbaar komen die de implementatie van de LSA ondersteunen.

Ga naar de LSA Preventie van Wiegendood

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.