Nieuws 28 september 2018

Landelijke samenwerking met Alles is Gezondheid en Missing Chapter Foundation in aanpak Kinderarmoede

Naar aanleiding van ons actieplan ‘Aanpak van Armoede; Actieplan voor de jeugdgezondheidszorg’ zijn Karin Boode (GGD GHOR Nederland) en Petra Kletter (NCJ) in gesprek gegaan met Hans Christiaanse (Alles is Gezondheid) over een landelijke samenwerking in de aanpak van kinderarmoede.

Alles is Gezondheid wil graag een alliantie in het leven roepen van private en publieke partijen die een bijdrage leveren aan het terugdringen van kinderarmoede. Er zijn zo’n 10-20 partijen die al aangegeven hebben hier graag aan mee te doen. Maar een alliantie heeft ook trekkers nodig. Hiervoor is het NCJ en de Missing Chapter Foundation gevraagd. We hebben inmiddels om de tafel gezeten en we hebben besloten: JA, dit willen we doen! Dit sluit tenslotte ook goed aan op resultaat 3 van ons actieplan.

Afgesproken is dat we in september een concept-pledge gaan opstellen (als sector hebben wij er al één, dus deze wordt min of meer ingevoegd); subthema’s gaan definiëren rondom Kinderarmoede & Gezondheid (bijvoorbeeld early life stress, intergenerationele overdracht, weerbaarheid e.d.) en dat in het voorjaar 2019 een Conferentie georganiseerd wordt met alle alliantiepartners. Hier zal de pledge door iedereen ondertekend worden. Het is een enorme kans om partijen samen te brengen die impact gaan creëren door dingen echt anders te gaan doen.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.