Nieuws 10 juli 2017

Landelijke coördinatie Integrale Vroeghulp krijgt doorstart bij NCJ

Per 1 juli 2017 heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport groen licht gegeven voor de doorstart van de landelijke coördinatie van Integrale Vroeghulp (IVH). Hiermee wordt erkend dat het snel en passend inschakelen van integrale hulp voor het jonge kind met complexe problemen onmisbaar is en een nieuwe impuls nodig heeft in deze tijden van transformatie. De landelijke coördinatie van IVH ligt vanaf nu bij het NCJ.

In juni is afscheid genomen van Susan Osterop, die meer dan 8 jaar op een zeer deskundige en constructieve wijze de aanjager is geweest van IVH. De doorstart van IVH is een samenwerking tussen MEE NL, het Nji, de VNG, de VGN, het NCJ, en de oudervertegenwoordiging. Zij hebben aangegeven dat ze vanuit hun organisaties mede verantwoordelijk willen zijn voor een goede hernieuwde inbedding. Zij gaan door in de IVH Partnerraad.

De resterende maanden in 2017 staan in het teken van het overdragen van de landelijke activiteiten en de borging van de kennisfunctie van IVH. Hierbij blijft de kennis, op basis van de uitgangspunten en bouwstenen over IVH beschikbaar voor ouders, voor professionals en voor gemeenten. Voor doorontwikkeling en het verstevigen van IVH in Nederland wordt een meerjarig projectplan opgezet. 

Transformatie in het jeugddomein

De transformatie in het jeugddomein maakt dat er veel beweging in de regio’s is, omtrent de IVH netwerken. We zien dat de expertise van het jonge kind, veelal wordt geïntegreerd in de wijkteams. Meer dan ooit moeten we daarom de krachten bundelen om het belang van integrale hulp aan het jonge kind te bevorderen; het betreft namelijk een specifieke kennis die ouders nodig hebben, in de meest kwetsbare fase van het leven van hun jonge kind.
 

Meer informatie

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.