Nieuws 4 augustus 2017

Landelijke commentaarronde JGZ-richtlijn Taalontwikkeling gestart

Graag nodigen wij je uit op het concept van de JGZ-richtlijn Taalontwikkeling te reageren. Dit kan tot 1 november 2017.

De richtlijn is bedoeld voor JGZ-professionals (jeugdartsen, verpleegkundig specialisten, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten en andere JGZ-professionals zoals preventief werkend logopedisten). De richtlijn helpt bij contacten met jeugdigen en hun ouders/verzorgers. Hij wordt ontwikkeld in opdracht en met financiering van ZonMw. De conceptversie voor de praktijktest en de landelijke commentaarronde is beoordeeld door de Richtlijnadviescommssie (RAC) van het NCJ.

De richtlijn Taalontwikkeling

  • beschrijft de normale taalontwikkeling en problemen die hierbij kunnen optreden;
  • beschrijft de wijze waarop in de JGZ signalering, verwijzing en begeleiding van kinderen met (vermoeden van) taalachterstand plaatsvindt;
  • beschrijft adviezen die aan ouders gegeven kunnen worden om de taalontwikkeling van hun kind te stimuleren.

Op dit moment wordt de nieuwe richtlijn in de praktijk getest en start een schriftelijke landelijke commentaarronde. De richtlijnontwikkelaar is vooral benieuwd naar:

  • Is de richtlijntekst voldoende concreet?
  • Is de richtlijn praktisch uitvoerbaar?
  • Staan er onjuistheden in?

Bekijk de richtlijnen >

Geef commentaar

Omdat het een conceptrichtlijn betreft, heb je een inlogcode nodig om commentaar te geven. Deze kun je opvragen bij Caren Lanting (caren.lanting@tno.nl). Je ontvangt naast de inlogcode ook een tabel waar je je commentaar op de richtlijn in kunt geven. De werkgroep bundelt de ontvangen commentaren en verwerkt deze in een definitieve versie van de richtlijn.

Stuur je opmerkingen op de conceptrichtlijntekst in de commentaartabel vóór 1 november 2017 per e-mail naar Caren Lanting via caren.lanting@tno.nl.

Hartelijk dank voor je medewerking!

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.