Nieuws 17 mei 2017

Landelijke commentaarronde JGZ-richtlijn Motorische ontwikkeling gestart

Voor de ontwikkeling van de JGZ-richtlijn Motorische ontwikkeling willen we je van harte uitnodigen om te reageren op het concept van de JGZ-richtlijn Motorische ontwikkeling. De richtlijn is primair voor JGZ-professionals (jeugdartsen, verpleegkundig specialisten, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten). De ontwikkeling is in opdracht en met financiering van ZonMw. Een conceptversie voor de praktijktest en de landelijke commentaarronde zijn al beoordeeld door de Richtlijnadviescommissie (RAC) van het NCJ en de commissie richtlijnen van ZonMw.

De richtlijn heeft als doel motorische ontwikkelingsproblemen (en mogelijke gevolgen) bij kinderen te signaleren en te voorkomen. Het gaat hierbij zowel over de grove als de fijne motoriek. In de richtlijn wordt aangegeven hoe JGZ-professionals kunnen samenwerken met aanpalende beroepsgroepen en met scholen. Er is aandacht voor preventie, signalering, monitoring van motorische ontwikkelingsproblemen en de gevolgen ervan. Ook komt onderzoek naar de motoriek aan de orde en de toeleiding voor verdere diagnostiek en behandeling. Tot slot wordt de terugkoppeling en nazorg vanuit de JGZ besproken.
Jouw mening telt!

Feedback uit de praktijk is onmisbaar om een richtlijn goed aan te laten sluiten op alle JGZ-professionals. De richtlijnontwikkelaars zijn nu vooral benieuwd naar:

  • Is de richtlijntekst voldoende concreet?
  • Is de richtlijn praktisch uitvoerbaar?
  • Staan er onjuistheden in de tekst?

JGZ-richtlijn ‘Motorische ontwikkeling’ opvragen

Je kunt de richtlijn opvragen bij de richtlijnontwikkelaars (Judith de Best: j.debest@erasmusmc.nl of Marlou de Kroon: m.dekroon@erasmusmc.nl). Naast de richtlijn ontvang je dan een tabel waarin je commentaar op de richtlijn kunt geven. De werkgroep bundelt de ontvangen commentaren en verwerkt deze in een definitieve versie van de richtlijn.

Stuur je opmerkingen op de conceptrichtlijn in de tabel vóór 15 september 2017 per e-mail naar beide ontwikkelaars.

Hartelijk dank voor je medewerking!

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.