Nieuws 30 januari 2017

Landelijke commentaarronde JGZ-richtlijn Heupdysplasie gestart

Graag nodigen wij je uit op het concept van de JGZ-richtlijn Heupdysplasie te reageren. Dit kan tot 22 april 2017.

Deze richtlijn is bedoeld voor JGZ-professionals (jeugdartsen, verpleegkundig specialisten, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten). De richtlijn geeft richting aan het handelen van professionals in contact met individuele jeugdigen van 0-18 jaar en/of hun ouders/verzorgers. Hij wordt ontwikkeld in opdracht en met financiering van ZonMw. De conceptversie voor de praktijktest en de landelijke commentaarronde is beoordeeld door de Richtlijnadviescommissie van het NCJ.

DDH

In deze richtlijn wordt de Engelse afkorting DDH (Developmental Dysplasia of the Hip) gehanteerd. De richtlijn geeft achtergrondinformatie over DDH en beschrijft het onderzoeksprotocol voor de screening op DDH, de verwijscriteria, de communicatie met ouders en de samenwerking met ketenpartners.

Op dit moment wordt de nieuwe richtlijn in de praktijk getest en start een schriftelijke landelijke commentaarronde. De richtlijnontwikkelaar is vooral benieuwd naar:

  • Is de richtlijntekst voldoende concreet?
  • Is de richtlijn praktisch uitvoerbaar?
  • Staan er onjuistheden in de tekst?

Je kunt de richtlijn bekijken op onze website. Omdat het een conceptrichtlijn betreft, heb je daarvoor een inlogcode nodig. Deze kun je opvragen via Renate van Zoonen (TNO). Daarnaast ontvang je een tabel waarin je je commentaar op de richtlijn kunt geven. De werkgroep bundelt de ontvangen commentaren en verwerkt deze in een definitieve versie van de richtlijn.

Stuur je opmerkingen op de conceptrichtlijntekst in de commentaartabel vóór 22 april 2017 per e-mail te sturen naar Renate van Zoonen

Hartelijk dank voor je medewerking!

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.