Nieuws 14 december 2015

Landelijke commentaarronde JGZ-richtlijn Hartafwijkingen gestart

Graag nodigen wij u uit om op het concept van de JGZ-richtlijn Hartafwijkingen te reageren. Dit kan tot 1 april 2016. Door hier aan mee te doen helpt u mee de richtlijn te ontwikkelen tot een goede toepasbare richtlijn voor de JGZ-praktijk.

Deze JGZ-richtlijn, een actualisatie van de huidige JGZ-richtlijn hartafwijkingen, beoogt een richtlijn te zijn voor het handelen in hun contacten met individuele jeugdigen van 0-18 jaar en/of hun ouders/verzorgers. De richtlijn ondersteunt JGZ-professionals bij voorlichting, (vroeg)signalering, begeleiding en verwijzing voor medische en psychosociale problemen bij hartafwijkingen. De onderwerpen die in deze richtlijn worden behandeld zijn: aangeboren en verworven hartafwijkingen, hartritmestoornissen en hart- en vaatziekten.

De richtlijn wordt ontwikkeld in opdracht en met financiering van ZonMw. De conceptversie voor de praktijktest en de landelijke commentaarronde is beoordeeld door de Richtlijnadviescommssie van het NCJ.

Momenteel wordt de nieuwe JGZ-richtlijn in de praktijk getest. Nu start ook een schriftelijke landelijke commentaarronde. De richtlijnontwikkelaar is vooral benieuwd naar:

  • Is de richtlijntekst voldoende concreet?
  • Is de richtlijn praktisch uitvoerbaar?
  • Staan er onjuistheden in de tekst?

U kunt de richtlijn webbased bekijken op de richtlijnenwebsite van het NCJ: www.jgzrichtlijn.nl. Omdat het een conceptrichtlijn betreft heeft u daarvoor een inlogcode nodig. Deze kunt u opvragen via jacqueline.deurloo@tno.nl

Daarnaast ontvangt u een tabel waarin u uw commentaar op de richtlijn kunt geven. De werkgroep bundelt de ontvangen commentaren en verwerkt deze in een definitieve versie van de richtlijn.

Feedback sturen naar
We verzoeken u vriendelijk uw opmerkingen op de conceptrichtlijntekst in de commentaartabel vóór 1 april 2016 per e-mail te sturen naar Jacqueline Deurloo: jacqueline.deurloo@tno.nl

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.