Nieuws 3 april 2017

Landelijke Actieweek Thuiszitters – 8 t/m 12 mei 2017

Van 8 t/m 12 mei vindt de Landelijke Actieweek Thuiszitters plaats. Een week barstensvol activiteiten georganiseerd voor ouders, schoolbesturen, gemeenten, bestuurders, beleidsambtenaren, jeugdzorg en samenwerkingsverbanden en bestaat uit onder andere denktanks, bijeenkomsten en webinars.

Zelf een activiteit organiseren?

Iedereen kan de kans grijpen om in deze week ook op de eigen school, het samenwerkingsverband, de jeugdvoorziening of de gemeente een activiteit op het gebied van de preventie en het terugdringen van thuiszitters te organiseren. Die activiteiten kunnen worden doorgegeven aan het Steunpunt Passend Onderwijs (steunpuntpassendonderwijs@vo-raad.nl)  o.v.v. ‘Landelijke Actieweek Thuiszitters’ en ze krijgen dan een plaats in de agenda. Het e-mailadres is ook te gebruiken om foto’s, video’s of handreikingen over het terugdringen van thuiszitters te delen.

De Landelijke Actieweek Thuiszitters wordt georganiseerd door het Steunpunt Passend Onderwijs VO van de VO-raad samen met de PO-Raad, de MBO-raad, de VNG, de ministeries OCW en VWS, Gedragswerk, Ingrado, het NJI, Ouders & onderwijs, LECSO, IederIn, LAKS, het NCJ, de Raad van de Kinderbescherming, Lansbrekers, Bureau Onderwijsconsulenten en de Inspectie van Onderwijs.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.