Nieuws 1 september 2014

Landelijk professioneel kader uitvoering Basispakket 2015 in ontwikkeling

Om tegemoet te komen aan de gewenste flexibiliteit in de uitvoering van de JGZ, is in samenwerking met de begeleidingscommissie Uitvoeringsvarianten, een landelijk professioneel kader uitvoering Basispakket 2015 ontwikkeld. Het kader is gebaseerd op het geheel aan richtlijnen en landelijke werkdocumenten die de JGZ-professional gebruikt bij zijn handeling en maakt daarbij onderscheid tussen individugerichte en collectieve activiteiten. Op 19 juni jl., tijdens een bijeenkomst met hoofden en managers JGZ, is dit kader gepresenteerd. Er werd breed waardering en draagvlak uitgesproken en enkele suggesties ter verbetering zijn inmiddels verwerkt. Afgelopen zomerperiode zijn VWS, VNG, IGZ en de branche- en beroepsverenigingen in de gelegenheid gesteld op het kader te reageren. De meeste reacties zijn binnen en worden deze maand verwerkt, zodat eind september een definitieve versie beschikbaar gesteld kan worden. Contactpersoon: Karin Boode, kboode@ncj.nl – 030 7600413.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.