Nieuws 22 september 2021

Lancering Handreiking ‘Omgaan met armoede in de jeugdgezondheid’

In Nederland groeit 1 op de 13 kinderen op in armoede. Professionals in de geboortezorg en jeugdgezondheidszorg spelen een belangrijke rol in het signaleren en bestrijden van kinderarmoede. Om hen te ondersteunen is ‘Omgaan met armoede in de jeugdgezondheid, een handreiking voor professionals in de geboorte- en jeugdgezondheidszorg’ ontwikkeld.
De lancering is online op donderdag 14 oktober 2021 van 13.00- 14.30 uur.

In de handreiking ‘Omgaan met kinderarmoede in de jeugdgezondheid’ beschrijven de lectoren Mariëtte Lusse (Hogeschool Rotterdam) en Annelies Kassenberg (Hanzehogeschool Groningen), samen met Petra Kletter (adviseur Nederlands Centrum Jeugdgezondheid) concrete werkwijzen voor het Signaleren, het Ondersteunen en het Stimuleren (de S.O.S -aanpak) bij kinderarmoede. Deze werkwijzen zijn bestemd voor professionals in de geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg. De 11 werkwijzen zijn in kaart gebracht aan de hand van inzichten uit de wetenschap, praktijk en ervaringskennis. De handreiking is het derde deel van van een drieluik. Eerder werden de handreikingen ‘Omgaan met armoede op scholen’ en ‘Omgaan met armoede in het sociaal domein’ uitgebracht.

Wat gaan we doen?

Tijdens deze bijeenkomst presenteren Mariëtte Lusse, Annelies Kassenberg en Petra Kletter ‘hun’ handreiking. Igor Ivakic, directeur van het NCJ neemt samen met Alexandra Bartelds, directeur van Divosa, de handreiking in ontvangst. Igor blikt vooruit op wat de handreiking kan betekenen voor de geboortezorg en jeugdgezondheidszorg. Alexandra vertelt over de mooie samenwerking die is ontstaan tussen de jeugdgezondheidszorg, het onderwijs, ervaringsdeskundigen en de samenwerkingspartners in het sociale domein.
Verder staat de uitvoeringspraktijk centraal. Verschillende ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigers uit de geboortezorg en jeugdgezondheidszorg reflecteren op het thema kinderarmoede en schetsen wat nodig is om er echt mee aan de slag te gaan. Zij gaan ook in op de vragen van de kijker.

Meld je aan

Contact

In de weken na de lancering wordt de handreiking ‘Omgaan met armoede in de jeugdgezondheid’ rondgestuurd en (online) gepubliceerd. Heb je vragen over deze handreiking? Mail dan naar Lieke van der Meulen, lvandermeulen@ncj.nl. Heb je vragen of opmerkingen over de gemeentelijke aanpak van kinderarmoede? Mail dan naar Petra Kletter, pkletter@ncj.nl.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.