Nieuws 25 augustus 2014

Laatste week voorinschrijving Jaarcongres JGZ 2014!

De laatste week om met een aantrekkelijke korting in te schrijven voor het Jaarcongres JGZ 2014!

Samen klaar voor de toekomst: kansen zien en successen vieren

​De JGZ staat op de drempel van een nieuwe fase. In 2015 treedt het nieuwe jeugdstelsel in werking en is het Basispakket JGZ van kracht. De eigen kracht versterken van ouders en jeugdigen wordt belangrijker dan voorheen. Preventie en samenwerking binnen de keten krijgen nadrukkelijker een rol in het nieuwe jeugdstelsel. Deze ontwikkelingen vragen om transformatie binnen de zorg voor jeugd. Er zijn al veel goede voorbeelden te noemen van JGZ-organisaties die op verschillende onderdelen succesvol invulling hebben gegeven aan de transformatie. Het jaarcongres JGZ haalt deze succesverhalen naar voren en belicht de kansen die de transformatie de JGZ biedt. De titel voor het congres luidt dan ook: Samen klaar voor de toekomst: ​kansen zien en successen vieren.

Nieuwe vorm
​Het NCJ geeft dit jaar op een andere wijze vorm aan het jaarcongres. Het congres vindt plaats op 25 november 2014 op een nieuwe locatie: DeFabrique. Interessante sprekers gaan in op toekomstige trends in de zorg voor jeugd. De informatiemarkt ‘oude stijl’ is getransformeerd in de ​Inspiratielounge​, een interactieve inspiratiemarkt waar organisaties hun succesvolle voorbeelden uit de werkpraktijk delen en mini-workshops kunnen worden gevolgd. Daarnaast is er een ​Open Space;​ een nieuwe methodiek, onder leiding van een ervaren gespreksleider, waarin deelnemers actief vraagstukken op een bepaald thema inbrengen waarna – via zelfsturing – onderling kennis en ervaring gedeeld wordt. De ​Workshops zijn ​ingericht op actuele thema’s. Net als andere jaren is er volop ruimte voor verbinding en ontmoeting.

​Op de website jaarcongresjgz.nl vindt u meer informatie over het programma, de locatie en kunt u zich aanmelden voor het congres.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.