Nieuws 17 februari 2022

Krachtenbundeling bevordert samenwerking aanpak kinderarmoede

In Nederland groeit 1 op de 13 kinderen op in armoede. Dat is een groot probleem dat mens en maatschappij raakt. Gemeenten hebben met lokale partners een sleutelrol in de aanpak hiervan. Daarom slaan het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), Jeugdeducatiefonds, Sterk uit Armoede, Sociaal Werk Nederland en Divosa de handen ineen. Het doel is de komende tijd in gemeenten actief samenwerking te bevorderen voor een duurzame, opschaalbare aanpak van kinderarmoede.

Weert, Roermond, Almere en Leeuwarden zijn de eerste gemeenten waar jeugdgezondheidszorg, onderwijs, ervaringsdeskundigen, sociaal werk en gemeenten een stevige, structurele samenwerking opbouwen voor de aanpak van kinderarmoede. Dat kunnen zij dankzij:

  • de dagelijkse praktijk van de professionals;
  • de theoretische kennis van wetenschapper Patrick Kenis over samenwerking;
  • de ervaringskennis van Sterk uit Armoede;
  • de drie handreikingen over de aanpak van kinderarmoede voor onderwijs, sociaal domein en jeugdgezondheid;
  • het (kennis)netwerk van de samenwerkende organisaties.

De kennis en inzichten die zij opdoen over samenwerken aan een duurzame, schaalbare aanpak van kinderarmoede komt breed beschikbaar. Bovendien worden alle knelpunten in het systeem en stelsel teruggekoppeld aan het Rijk.

“Armoede is een veelkoppig monster. We krijgen nu de kans dit monster slim aan te pakken. Dus niet alleen levens maar generaties te redden. Laten we samen met kinderen en ouders armoede de wereld uit helpen.”
Igor Ivakic, directeur NCJ

Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen, of wil je iets anders met ons delen over samenwerken aan de aanpak van kinderarmoede? Mail ons dan via pkletter@ncj.nl of khouben@divosa.nl.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.