Externe link 4 augustus 2022

Klantroutes Kansrijke Start

Voor een sluitende ketenaanpak rondom Kansrijke Start is een klantgerichte aanpak nodig die aansluit bij de doelgroep, zowel op individueel niveau als op het niveau van regelingen via gemeenten, zorgverzekeraars, wetgeving. Om lokale coalities daarbij te helpen zijn daartoe vanui

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.