Nieuws 15 november 2016

Ken jij het Kinderrechtenverdrag?

Naast het Verdrag voor de Rechten van de Mens is er sinds 1989 ook al het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties met daarin 41 artikelen waarin is beschreven hoe kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien in een respectvolle en liefdevolle omgeving. Wereldwijd en ook in Nederland zijn deze rechten nog niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. Wij als volwassenen moeten ervoor zorgen dat kinderrechten de plek krijgen die ze verdienen, de JGZ kan hierin veel betekenen.

Tijdens de werkconferentie over kindermishandeling die in september 2016 werd georganiseerd door het NCJ, werd aan alle aanwezigen gevraagd om een zogenaamd mini-experiment te bedenken. “Denk niet groot, maar juist klein”: bedenk een kleine activiteit die jij morgen, of in ieder geval op korte termijn kunt uitvoeren die als resultaat heeft dat het aantal kinderen dat te maken krijgt met kindermishandeling daalt of in ieder geval sneller in beeld komt.

Aandacht voor kinderrechten

Een deel van de deelnemers ging aan de slag met het Kinderrechtenverdrag. Zij wilden onderzoeken of meer kennis over het Kinderrechtenverdrag, bij kinderen, maar ook bij professionals JGZ, ervoor zou zorgen dat kinderen eerder hun verhaal durven doen. Omdat dit niet eenvoudig te realiseren is wordt klein begonnen: deze groep JGZ-managers en professionals houdt een experiment in een aantal organisaties met het onder de aandacht brengen van het kinderrechtenverdrag onder de professionals. Naast het afnemen van een vragenlijst en het uitdelen van boekjes zal rondom de week van de kindermishandeling in een aantal JGZ-teams ook gesproken worden over het Kinderrechtenverdrag en hoe de kennis daarover binnen de JGZ goed kan worden ingezet.

Het verdrag, een korte introductie

Het verdrag is bekend als “de blauwe boekjes”, met daarin een opsomming en uitleg van het 41 artikelen tellende verdrag. Het Kinderrechtenverdrag bevat afspraken over hoe landen met kinderen en jongeren moeten omgaan en waar kinderen en jongeren recht op hebben. Het Verdrag gaat over alles waar kinderen en jongeren mee te maken kunnen krijgen, vanaf hun geboorte tot aan hun achttiende verjaardag. Het gaat over school, wonen, gezondheid, geloof, ouders en vrienden, maar ook over kindermishandeling, kinderarbeid, oorlog en scheiding van ouders.

Een aantal artikelen gaat (meer) specifiek over kindermishandeling:

  • Art. 9 spreekt over het recht om na scheiding beide ouders te blijven zien (behalve als dat niet in het belang van het kind is). In procedures moet naar de mening van kinderen en ouders worden geluisterd.
  • Artikel 12 geeft kinderen het recht om zijn of haar mening te geven en om gehoord te worden.
  • Artikel 19 beschrijft het recht van kinderen op bescherming tegen alle vormen van mishandeling en verwaarlozing binnen en buiten het gezin.

Veel mensen kennen het Kinderrechtenverdrag niet, of hebben onvoldoende weet van alle rechten en de reikwijdte daarvan. Het loont zeer zeker de moeite je er eens in te verdiepen. Dat kan via de boekjes die er in volwassen- en kindversie zijn en die uitleg geven over het verdrag (aan te vragen via Unicef) of via een website als bijvoorbeeld www.kinderrechten.nl. Ook Kinderrechten.NU (Willemijn Dupuis) richt zich op het onder de aandacht brengen van het verdrag. Zij zoeken daarbij de verbinding met onderwijs en zorg, waaronder de JGZ.

Ga in gesprek over kinderrechten

Kortom, ga eens over kinderrechten in gesprek met collega’s en denk samen na over hoe de kinderrechten in jullie praktijk kunnen worden ingezet: ken je situaties waarin je ouders meer en beter kunt informeren? Kan jouw organisatie kinderen of jongeren voorlichten over kinderrechten en vooral over wat zij vervolgens kunnen doen als ze het idee hebben dat daaraan wordt getornd?

Vele kleine beetjes aandacht voor dit onderwerp kunnen leiden tot een groot verschil!

Bron: ActiZ Jeugd 

Meer informatie over dit onderwerp:

www.unicefenjij.nu
www.kinderrechten.nl
www.kinderrechten.nu

 

Interessant artikel? Lees ook:

 

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.