Nieuws 17 maart 2017

Jonge ouders willen ook graag digitaal contact met de JGZ

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) heeft een onderzoek verricht onder jonge ouders. Daarin werd hen gevraagd waar zij belang aan hechten als het gaat om jeugdgezondheid. Wat vinden zij belangrijk voor de gezondheid van hun kind(eren) en welke wensen hebben zij ten aanzien van digitale ondersteuning.

De resultaten laten zien dat er nog steeds voorkeur bestaat voor persoonlijk contact met de JGZ. Daarnaast is er in toenemende mate behoefte aan diverse digitale hulpmiddelen. Zo is er geopperd om een smartphone app te ontwikkelen vanuit het consultatiebureau, zodat ouders betrouwbare informatie ontvangen. Zij willen ook graag via digitale tools snel in contact kunnen treden met de JGZ. Hierdoor zijn zij beter in staat regie te voeren op de gezondheid.

Om het onderzoek uit te voeren heeft het NCJ gebruik gemaakt van vragenlijsten, interviews en focusgroepen. Daarnaast is ook gebruik gemaakt van informatie uit een kwantitatief onderzoek van het TNS Nipo dat werd verricht onder 815 jonge ouders.

Wil je meer weten lees dan het boekje ‘Klaar voor de ouder van de toekomst’ en het rapport van TNS Nipo.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.